Bodycote plc - link to home page

Metal birleştirme

Metal birleştirme, kontrollü bir füzyon işlemidir. Metal birleştirmenin bir çok tekniği vardır, kaynak bunlardan en temel olanıdır. Uzmanlık ve teknolojik ilerlemeler, havacılık dahil birçok endüstri sektöründe önderlik ederek yeni metal birleştirmelerini, inovasyonları mümkün kılmıştır.

Isıl işlemde dünya lideri olan Bodycote metal birleştirme teknikleri alanında çok geniş uzmanlığa sahiptir. Tesislerimiz, çok farklı çeşit ve boyutlardaki parçaları güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlarla, standartları yakalayacak  şekilde birleştirebilmektedir. Uygulamalarımız gerekli hayati desteği sağlamak, müşteri ihtiyaçlarını tam anlamıyla idrak edebilmek adına, sektörün en iyi mühendis ve teknisyenlerin uzmanlık ve tecrübeleri ışığında geliştirilmiştir.