Bodycote plc - link to home page

Sıcak izostatik presleme

Faydalar Uygulamalar ve malzemeler Proses detayları

Sıcak izostatik presleme (HIP), metal döküm parçalar ve diğer malzemelerde iç gözenekliliği ortadan kaldırmaya yarayan bir üretim prosesidir. HIP ayrıca, metal, toz, polimer, seramik ve kompozit tozları katı durumda sıkıştırmayı da sağlar. Her iki yöntem de üstün malzeme özellikleri sağlar.

Faydalar

 • Katkı maddeli üretim yöntemleriyle oluşturulan döküm ve metalik parçalardaki tüm iç boşlukları ortadan kaldırır
 • Döküm kontrolünde ıskarta oranını azaltır
 • Ürün tutarlılığını iyileştirir
 • Dökümlerin sağlamlığını ve mekanik özelliklerini (yorulma ömrü, süneklilik, darbe dayancı) iyileştirerek daha hoş tasarımlara imkan verir
 • Döküm parçaların vakum sıkılığını ve işlenmiş yüzey kalitesini artırır
 • Metal, kompozit, polimer ya da seramik tozlardan eritme yapmadan tam yoğunluklu malzemeler üretir
 • Tozları kullanarak; ince, üniform tane büyüklüğü ve izotropik yapı sayesinde üstün özelliklere sahip katı madde oluşturur
 • Başka üretim yöntemleri ile oluşturmanın mümkün olmadığı, eşsiz toz karışımlarını katıya dönüştürür. 
 • Tozlardan kompleks şekilli katı parçalar üretir
 • Tokluk, süneklilik, yorulma dayancı ve metal enjeksiyon kalıplı (MIM) parçaların tutarlılığını iyileştirir
 • Sıcaklık sınırlı yapışkanlara ihtiyaç duyulmadan birbirinden farklı metalleri birleştirir
 • HIP birleştirme yoluyla kaplamalı parçalar üretilir.

Spesifik avantajlar için ilgili uygulama sayfasına bakın.

Uygulamalar ve malzemeler

Büyük hacimlerde HIP işlemi uygulanmış parçalara bazı örnekler: Sıcak bölüm ve yapısal gaz türbini parçaları (dinamik ve statik); havacılık yapısal parçaları ve motor parçaları; implant edilebilir tıbbi cihazlar; otomotiv motor parçaları; vana gövdeleri ve diğer petrokimyasal işlem ekipmanları; kritik mühimmat parçaları; takımlar, kalıplar ve genel mühendislik parçaları; püskürtme hedefleri ve PM alaşım kütükleri ve net şekle yakın (NNS) parçalar.

HIP, tek bir proses döngüsünde birden fazla difüzyon bağları üretebilir. HIP kaplama, korozyon ve aşınma direnci gibi üstün özelliklere sahip üst düzey malzemeleri, daha ekonomik alt katmanların üzerine kaplayarak, parçanın daha ekonomik şekilde tasarlanabilmesini sağlar.

Pek çok kompozit polimer ve seramiğin yanında, nikel, kobalt, titanyum, molibden, alüminyum, bakır ve demir bazlı alaşımlar; oksit ve nitrür seramikler; camlar; metallerarası bileşikler ve üst düzey plastikler HIP işlemine tabi tutulabilir.

Proses detayları

 • Müşteri özel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış yinelenebilir otomatik HIP döngüleri
 • Kapıdan kapıya parça izlenebilirliği
 • Sıkı inert gaz (argon) saflık gereklilikleri
 • Müşteri, askeri ve/veya endüstri spesifikasyonlarını karşılar hatta üstüne çıkar
 • Özgün malzeme ya da alaşımların HIP işleminden geçirilmesi için teknik destek sağlar
 • HIP döngüsü ve müşteri malzeme gereksinimleri için uyumlu ekipmanlar