Bodycote plc - link to home page

Sıcak izostatik presleme

Sıcak izostatik presleme (HIP), malzeme özelliklerini geliştirmek için yüksek basınç kullanan bir ısıl işlemdir. Bu basınç, genellikle argon elementinin tercih edildiği bir inert gaz tarafından uygulanır. Yüksek sıcaklık ve basınçta geçen süre, plastik deformasyona, sürtünmeye ve difüzyona neden olur. Dahili gözenekliliği ortadan kaldırmak için kritik uygulamalara yönelik döküm parçalar HIP işlemine tabi tutularak hataların giderilip mekanik özelliklerin iyileştirilmesi sağlanmış olur. HIP, katı veya toz formunda iki veya daha fazla malzemenin bir arada bağlanmasına veya kaplanmasına imkan verir.

HIP, toz metalurjisinde de önemli bir araçtır. Katı durumdaki tozu tam yoğun parçalara dönüştürmekte kullanılır. Bu şekilde, geleneksel eritme ya da presleme ve sinterleme üretim teknolojileriyle elde edilenden daha iyi fiziksel özellikler elde edilir. Toz, şekillendirilmiş sac metal içine hapsedilir ve net şekle yakın parçalar üretmek için HIP işlemine tabi tutulabilir.