Bodycote plc - link to home page

Corr-I-Dur®

Faydalar Uygulamalar ve malzemeler Proses detayları

Corr-I-Dur®, Bodycote'un, patentli, demir nitrür-oksit katman oluşturarak eşzamanlı olarak hem aşınma hem korozyon direncini iyileştiren termokimyasal bir işlemdir.

Faydalar

Corr-I-Dur®, aşınma ile birlikte koroziv bir ortamda çalışacak parçalar için son derece avantajlıdır. Aynı anda hem aşınma hem korozyon direnci için geliştirilen sert krom, akımsız nikel ve çeşitli galvanik kaplamalara karşı çok başarılı bir alternatif olan Corr-I-Dur®, difüzyon süreci sayesinde alt katmana çok iyi bağlanmaktadır. Çoğu kez parçalar final boyutlarında işlenmekte ve müşteriler Corr-I-Dur® sonrası taşlama gibi ilave işlemlere gerek duymamaktadır.

Uygulamalar ve malzemeler

Tipik uygulamaları, otomotivde, fren pistonları, aşık civataları, pompa kapakları, silecek aksları, diferansiyel aksları, vites çatalı milleri, civatalar, rakorlar ve bağlantı elemanları olup ayrıca hidrolik pistonlar ve yuvalar, sanayide kullanılan çeşitli aks ve şaftları içermektedir. Özellikle aluminyum kalıp döküm prosesinde, haznelerin ve döküm kalıpların erimiş metal ile doldurulmasında, Corr-I-Dur® işlemi görmüş yüzeyin erimiş metal ile reaksiyona girmesi düşük olduğu için büyük yarar sağlar.

Corr-I-Dur®, sementasyon çelikleri, ıslah çelikleri, soğuk şekil verilebilir çelikler, otomat çelikleri gibi tüm yalın karbon çelikleri ve düşük alaşımlı demir bazlı malzemelerin hemen hemen hepsine uygulanabilir.  

Müşterilerimizin Corr-I-Dur® işlemine verdikleri önemin sebebi, aşınma ve korozyon direnci gibi üstün malzeme özelliklerinin yanında kolay işlenebilirlik ve kolay şekil verilebilirlik gibi maliyeti düşürücü özelliğinin de olmasıdır.

Krom, Al, Mo ve V gibi sert nitrür oluşturucu elementler sayesinde yüzey sertliği artar. Difüzyon bölgesinde yüksek sertlik sağlaması nedeni ile ağır çalışma koşullarında nitrasyon çelikleri kullanım açısından kendini kanıtlamıştır.

%5'e kadar krom içeren takım çeliklerine normal koşullarda bu işlem yapılabilir. Daha yüksek oranda alaşım elementleri içeren çelikler için lütfen uzmanlarımızla irtibata geçiniz.

Corr-I-Dur®, fazla gözenekli, düşük yoğunluklu sinterlenmiş çelik için önerilmez.

Proses detayları

Corr-I-Dur® düşük sıcaklıklarda uygulanan bir dizi termokimyasal işlemin kombinasyonu olup temelde gaz nitrokarburizasyon ve oksitlemenin bileşimidir. İşlem sırasında, üç bölgeden oluşan bir sınır katmanı oluşur. Difüzyon katmanı alt katmana geçişi sağlar ve parçaların sertliğini ve yorulma dayancını artıran kafesler arası çözünmüş azot ve nitrür çökeltilerini içerir. Difüzyon katmanını takiben yüzeye doğru, daha çok hegzagonal epsilon fazdan oluşmuş karbonitrürlü bileşik katman yer alır. En dış kesimdeki Fe3O4 demir oksit (magnetit), korozyon dirençli çeliklerin üzerindeki krom oksit tabakası gibi pasivasyon katmanı görevini görür. Oksidin ve bileşik katmanın daha az metalik yapısından dolayı, yüksek sertlik abrasyonu, yapışma ve sarma aşınması belirgin biçimde azaltılır. Corr-I-Dur®, daha yüksek sıcaklıkta uygulanan yüzey sertleştirme işlemleri ile kıyaslandığında, parçaların çarpılma ve boyutsal değişimleri üzerine çok az etkisi vardır.