Plasmasprutning

Fördelar Användningsområden Processuppgifter

Plasmasprutning ger upphov till en högkvalitativ beläggning genom en kombination av hög temperatur, en högenergisk värmekälla och ett relativt inert sprutningsmedel, vanligen argon, samt höga partikelhastigheter.

Plasma är den term som används för att beskriva gas som har höjts till en så hög temperatur att den joniseras och blir elektriskt ledande.

Genom att använda denna teknik kan nästan all metall eller keramik sprutas på ett stort antal material, med utmärkt bindhållfasthet samtidigt som det blir minimal distorsion av substratet.

Fördelar

Den stora fördelen med plasmasprutning är dess förmåga att spruta ett stort antal material, från metaller till eldfast keramik, på både små och stora komponenter och därmed ge:

  • korrosionsskydd
  • slitage motstånd
  • värme- och oxidationsmotstånd
  • temperaturstyrning
  • elektriskt motstånd och ledningsförmåga

Användningsområden

P.g.a. dess mångsidighet och utmärkta egenskaper väljs plasmaprocessen av många beläggningstekniker, som en process som ger det största urvalet av beläggningsmaterial.

  • Urflisning, sprutning av spår på tätningsringar av volframkarbid/kobolt – gasturbiner
  • Högtemperatursskydd, termiska barriärbeläggningar på utrustning till gasturbinförbränning
  • Slitage motstånd, sprutning av kromoxidkeramik på tryckvalsar för lasergravering
  • Anti-kladdning, sprutning av molybdenlegeringar på kolvringar till industriella dieselmotorer
  • Erosions-/abrationsmotstånd – nedgångshål verktyg - olje- och gasprodukt

Kontakta oss för offert

Processuppgifter

En plasmabeläggning medför lösningar för många olika användningsområden i låg- och högtemperaturmiljöer.