Flamsprutning

Fördelar Användningsområden Processuppgifter

Flamsprutning ingår i en större grupp av beläggningsprocesser som kallas termisk sprutning. Ett stort antal material kan beläggas genom denna process.

Fördelar

Det finns särskilda anledningar till att flamsprutning kan användas:

  • Komponentens geometri eller arbetsmiljön kräver manuell sprutning eftersom det ger de enklaste arbetsförhållandena
  • Stora och komplexa ytor (strukturer)
  • Den beläggningsprestanda som krävs uppnås genom flamsprutning
  • Kostnadseffektivt

Användningsområden

Flamsprutning används allmänt när en kostnadseffektiv beläggning önskas och en lägre kvalitet kan tolereras. De flesta komponenterna sprutas manuellt.

  • Korrosionsskydd; strukturer och komponenter
  • Återvinning av slitna axlar, i synnerhet av lagerområden med material som rostfritt stål eller bronslegeringar

De beläggningar som framställs är porösa och smörjmedel kan absorberas in i beläggningen, så att lagrets prestanda förbättras.

Aluminium, zink, rostfritt stål, brons, stål med låg kolhalt, nickelbaserade material, molybden.

Processuppgifter

Beläggningar genom flamsprutning ger ett kostnadseffektivt alternativ för metalliska och keramiska beläggningar i en mindre krävande miljö.

Flamsprutning använder värmen från förbränning av en bränslegas, vanligen acetylen eller propan med syre för att smälta beläggningsmaterialet. I denna process upphettas ett förbrukningsmaterial, vanligen ett pulver eller en tråd, och drivs in på ett substrat så att det bildas en beläggning.

Kontakta oss för offert