Ytbehandling

Bodycotes ytteknik har länge legat i spetsen för ytbehandling och man har utvecklat ett utbud av termisk sprutning, termisk diffusion och slambeläggningar som är i världsklass. Vi är tekniska specialister på att tillhandahålla beläggningar med anodisering, Compcote, hårdanodisering, Tufram, kemisk förnickling, Nedox, passivering och kromatering av aluminium, HVOF, plasma, organiska ämnen, keramik, polymer , Sherardizing, K-Tech och Sheracote.  I Sverige har vi två ytbehandlingsenheter, Västra Frölunda och Katrineholm. Där utför vi följande processer anodisering, Compcote, hårdanodisering, Tufram, kromatering, passivering, kemisk förnickling och Nedox                      

Med denna kompetens som grund samt med en kundfokuserad service ger företaget en mängd lösningar innom ytbehandling som passar just dina specifika behov. Vi kan även optimera och utveckla den bästa och mest lämpliga metod för just er applikation. Våra produkter och tjänster omfattar beläggningstjänster, beläggningsutveckling, specialistteknik för beläggning och tätning samt fullständig tillverkning ända från att tillhandahålla beläggningsmaterial till tekniköverföring.

Kontakta oss för offert