Ugnslödning

Fördelar Användningsområden Processuppgifter

Ugnslödning är en halvautomatiserad process där metallkomponenter fogas med hjälp av ett annat material med lägre smältpunkt. Genom ugnslödning kan design- och produktionsingenjörer sammanfoga enkla eller komplicerade designer för en fog eller flera hundra.

En av de vanligaste formerna av ugnslödning genomförs i en vakuumugn och kallas för vakuumlödning. Delarna som ska fogas brukar rengöras och fixtureras, med lödningslegering lagd på ytorna som ska fogas, och sedan placeras i ugnen. Hela anordningen värms upp i lödtemperatur, efter att ugnen har tömts på luft för att förhindra att eventuell oxidation eller kontamination inträffar när lödningslegeringen smälter och rinner genom de lödda fogarna.

Fördelar

 • Lödning ger design- och produktionsingenjörer en möjlighet att sammanfoga både enkla och komplexa designer med en fog eller flera hundra.
 • Till mycket komplexa anordningar används vanligen ugnslödning istället för svetsning, p.g.a. antalet fogar och delens komplexitet.

Användningsområden

Till användningsområdena hör:

 1. Delar inom rymd- och luftfart – t.ex. motortätningar
 2. Slipade turbinkomponenter
 3. Kommersiella delar – t.ex. gräsklipparmotorkopplingar
 4. Fordonsdelar
 5. Aerospace tillämpningar
 6. Elektroniska anordningar

Ugnslödning kan tillämpas på ett stort antal material, t.ex. aluminium, titan, nickelbaserade legeringar, rostfria stål och legeringsstål. Andra icke-järnhaltiga material som kopparlegeringar kan lödas.

De material som sammanfogas bestämmer den typ av atmosfär där anordningen värms upp för att foga komponenterna. Utöver vakuum innehåller skyddsatmosfärer eller reaktiva atmosfärer väte, kväve, en blandning av väte och andra inerta gaser, exoterm och endoterm gas, samt argon och helium.

Processuppgifter

Ugnslödning är den process där metallkomponenter fogas med hjälp av ett annat material med lägre smältpunkt.

Ugnslödning genomförs med teknik av flera olika slag. Dit hör bl.a. olika typer av ugnsdesign, som innefattar både kamamrugnar och kontinuerliga ugnar.

Det finns många typer av ugnslödning, t.ex.

 • Aktiv metallödning
 • Aluminiumvakuumlödning
 • Lödning under kontrollerad atmosfär
 • Bikakslödning
 • Kontinuerlig/nätbandslödning
 • Lödning i reducerande atmosfär
 • Reparationslödning
 • Vakuumlödning

Tjänsten används för att tillverka anordningar med en fog eller flera hundra, som fogas med hjälp av ett annat material med lägre smältpunkt.

Kontakta oss för offert