Elektronstrålesvetsning

Fördelar Användningsområden Processuppgifter

Elektronstrålesvetsning (EBW) är en specialistteknik för metallfogning som används för att skapa fogar med hög hållfasthet och minimal distorsion.

Fördelar

 • Låg värmetillförsel för de svetsade delarna
 • Minimal distorsion
 • Smal smältzon (MZ) och smal värmepåverkad zon (HAZ)
 • Djup svetsgenomträngning från 0,05 till 200 mm (0,002 till 8 tum) i enkel sträng
 • Hög svetshastighet
 • Svetsning av alla metaller även med hög värmeledningsförmåga
 • Svetsning av metaller med olika smältpunkter
 • Vakuumprocess ger resultat i ren och reproducerbar miljö
 • Naturlig svetsprocess för syreslukande material som titan, zirkonium och niob
 • Maskinbearbetning garanteras för pålitlighet och reproducerbarhet för driftsförhållandena
 • Kostnadseffektiv svetsprocess för storproduktion i automatiskt läge
 • Delarna kan för det mesta användas i nysvetsat skick – ingen eftermaskinbearbetning krävs

Användningsområden

 • Rymd- och luftfart
  • Jetmotorkomponenter
  • Delar av strukturer
  • Växeldelar
  • Sensorer
 • Kraftalstring
 • Rymd
  • Titantankar
  • Sensorer
 • Vakuumsystem
 • Medicinskt
 • Fordon
  • Växeldelar
  • Kugghjul
  • Delar till turboladdare
 • Elektrisk/elektronisk industri
  • Delar av kopparmaterial
 • Kärnkraft
  • Bränslehölje
  • Delar av strukturer
  • Ventiler
  • Instrumenteringar
 • Forskningscentra
  • Koppardelar
  • Komponenter av material med superledningsförmåga
 • Diverse
 • Alla metaller, även de med hög värmeledningsförmåga
  • Stål och rostfritt stål
  • Aluminium och legeringar
  • Koppar och legeringar
  • Nickellegeringar och eldfasta metaller
  • Titan och legeringar
  • Zr, Mo, Ta, Hf, W, Nb etc.
 • Svetsning av metaller med olika smältpunkter
  • Koppar till stål
  • Koppar till nickellegeringar
  • Stål till nickellegeringar
  • Tantal till volfram

Processuppgifter

Elektronstrålesvetsning är en metod där man använder en fokuserad ström av högenergielektroner som skapas av ett filament och leds till fogen som behöver svetsas. Uppvärmningen är mycket lokal och konstruktionens övriga ytor förblir därför kalla och opåverkade. Det leder till en mycket smal svetsning med en minimal värmepåverkad zon. Det finns inget behov av att använda tillsatsmetall eftersom detaljens grundmaterial är smält. Eftersom detta är en siktlinjesmetod går det inte att svetsa runt hörn eller inåtgående vinklar. Svetsdjup på upp till 30 mm kan åstadkommas och datorstyrning säkerställer minimalt beroende av operatören, vilket ger bra reproducerbarhet genom en batch av komponenter, även om detta är en mindre detaljprocess. Eftersom värmepåverkan är mycket lokal går det att svetsa ihop tidigare värmebehandlade komponenter, vilket är en mycket ekonomisk metod för att framställa kompositdrivaxlar, med t.ex. ett sätthärdat drev på en härdad och anlöpt axel.

Kontakta oss för offert