Het isostatisk pressning

Fördelar Användningsområden Processuppgifter

Het isostatisk pressning (HIP) är en tillverkningsprocess som används för att få bort inre porositet i metallgjut stycken och andra material. HIP möjliggör också packning av metall-, polymer-, keramik- och kompositpulver i fast form. Båda dessa metoder leder till överlägsna materialegenskaper.

Fördelar

 • Avlägsnar alla inre tomrum i gjutstycken och metallkomponenter som skapats genom tillsatstillverkningsmetoder
 • Minskar andelen kasserade gjutstycken vid inspektion
 • Förbättrar produktkonsistensen
 • Förbättrar mekaniska egenskaper (utmattningsmotstånd, plasticitet, slaghållfasthet) för gjutgods, vilket kan möjliggöra ny design
 • Ökar vakuumtätheten och den maskinbearbetade yt-kvaliteten på gjutsgods
 • Åstadkommer heltätt material från metall-, komposit-, polymer- eller keramikpulver utan smältning
 • Skapar fast material med överlägsna egenskaper från pulver p.g.a. fin, enhetlig kornstorlek och isotropisk struktur
 • Gör att unika pulverblandningar kan kombineras till fasta ämnen som inte skulle kunna bildas med andra tillverkningsmetoder
 • Framställer komplext formade fasta komponenter av pulver
 • Förbättrar seghet, plasticitet, utmattningshållfasthet och konsistens hos metallpulvergjutna (MIM) delar
 • Binder olika metaller utan behov av temperaturbegränsande bindemedel
 • Producerar inklädningskomponenter genom HIP-bindning

För särskilda fördelar se relevant sida med användningsområden.

Användningsområden

Exempel på delar som HIP-behandlas i stora volymer är bland annat: Heta sektions- och strukturkomponenter till gasturbiner (både dynamiska och statiska), struktur- och motordelar inom rymd- och luftfart, implanterbara medicinska produkter, fordonsmotorkomponenter, ventilstommar och annan utrustning för petrokemisk behandling, kritiska ammunitionsstycken samt delar till bearbetning, formning och allmän konstruktion.

Genom HIP kan man åstadkomma flera diffusionsbindningar i en enda processcykel. HIP-inklädning används allmänt för att belägga premium material med överlägsna egenskaper, som korrosions- och slitage motstånd, på mer ekonomiska substrat så att delen kan designas kostnadseffektivt.

De flesta metallegeringar, liksom många kompositer, polymerer och keramik, kan genomgå HIP. Det gäller bl.a. legeringar med nickel, kobolt, volfram, titan, molybden, aluminium, koppar och järn, oxid- och nitridkeramik, glas, intermetalliska ämnen och premiumplast.

Processuppgifter

 • Reproducerbara automatiserade HIP-cykler skräddarsydda för att uppfylla kundernas behov
 • Spårbarhet för komponenter från dörr till dörr
 • Stränga renhetskrav för inert gas (argon)
 • Uppfyller eller överstiger specifikationerna från kunder, militär och/eller industri
 • Teknisk support för HIP-behandling av nya material eller legeringar
 • Kompatibel bearbetning för HIP-cykeln och kundernas materialkrav

Kontakta oss för offert