Het isostatisk pressning

Het isostatisk pressning (HIP) är en form av värmebehandling där högt tryck används för att förbättra materialegenskaper. Detta tryck sätts in genom en inert gas, vanligen argon. Tiden med förhöjd temperatur och tryck gör att plastisk deformation, krypning och diffusion kan inträffa. Gjutstycken för kritiska användningsområden genomgår HIP för att få bort inre porositet och därmed få förbättrade mekaniska egenskaper, när defekter försvinner. HIP möjliggör också bindning, eller inklädning, av två eller flera material tillsammans, antingen i fast form eller pulverform.

HIP är ett viktigt verktyg även inom pulvermetallurgi. Det används för att omvandla pulver i fast form till helt täta komponenter, vilket leder till bättre fysiska egenskaper än de som uppnås genom traditionell tillverkningsteknik med smältning eller press och sinter. Pulver kan inkapslas i formad metallplåt och genomgå HIP för att få fram delar med near-net-form.

Kontakta oss för offert