Specialprocesser – rostfritt (S3P)

Fördelar Användningsområden Processuppgifter

Specialprocesser för rostfritt (S3P) med tekniken Kolsterising® och Nivox® ger unika ythärdningslösningar för austenitiskt rostfritt stål, nickelbaserade beläggningar och koboltkrombeläggningar som åstadkommer ökade mekaniska och slitagemässiga egenskaper utan att det påverkar korrosionsmotståndet negativt.

Fördelar

Delar av austenitiskt rostfritt stål får sina mekaniska egenskaper förbättrade genom tillämpning av S3P-processerna, vilket åstadkommer ytor av härdat austenitiskt rostfritt stål. I alla S3P-processer blir korrosionen av basmaterialet oförändrad, samtidigt som det uppvisar överlägset slitagemotstånd, hållfasthet och plasticitet samt motstånd mot kladdning. När ytdiffusionen framskrider spricker eller flagnar inte ytorna, vilket ger avsevärda fördelar över beläggningstekniken. S3P A® och Kolsterising® är de toppmoderna processerna för austenitiskt rostfritt stål, duplexa rostfria och nickelbaserade material. S3P M används för behandling av martensitiska och utskiljningshärdade material med rostfritt stål.

Fördelarna omfattar

 • Ökad ythårdhet till 900–1 300 HV0.05 (beroende på basmaterial och ytförhållanden)
 • Korrekt valda och designade material och delar bibehåller korrosionsmotstånd
 • Behandlade delar har färg- och måttmässig stabilitet
 • Ingen efterbehandling behövs
 • Ingen risk för delaminering
 • De paramagnetiska egenskaperna för austenitiska material förblir oförändrade efter behandling
 • Förhindrar urflisning och kladdning
 • Mycket motståndskraftig mot ytslitage som glidning i kombination med nötande slitage och kavitationserosion.

Användningsområden

S3P-processer används för produkter över ett stort antal marknader, från medicinska precisionsverktyg till fordonskomponenter.

 • Utrustningsdelar till livsmedel och annan tillverkning på produktionsband har nytta av S3P-processer för att minska driftstoppen och uppnå kostnadsbesparingar
 • Krav på ej kladdande och slitagetåliga industriella vätskehanteringspumpar, ventiler och beslag
 • Fästen som behöver behålla sitt korrosionsmotstånd för att förbli icke-kladdande och slitagetåliga och kan behöva monteras isär lätt
 • Nya utmaningar för bränsleeffektivitet i dagens användningsområden inom fordonsindustrin kräver korrosionståliga, härdade komponenter som motstår slitage och ger längre dellivslängd
 • Medicinska enheter som kräver förbättrat slitagemotstånd och utmattningsmotstånd och bibehåller en hård, vass kant
 • Slitage- och skraptåliga delar och fästen som bibehåller korrosionsmotstånd, för användningsområden i skeppsbyggnadsindustrin
 • Många nutida konsumentvaror i rostfritt stål som kräver en seg och skrap- och slitagetålig yta

Alla rostfria stål liksom nickelbaserade legeringar och koboltkromlegeringar kan behandlas med olika S3P-processer. Några vanliga exempel är:

 • Austenitiskt rostfritt stål
  - AISI 304, 304L, 316, 316L, 904L
 • Martensitiskt rostfritt stål
  - AISI 430, 440
 • Duplext rostfritt stål
  - UNS S32205, S32750
 • Utskiljningshärdat rostfritt stål
  - PH 17-4, PH 13-8 Mo
 • Nickelbaserade legeringar
  - Hastelloy® och Inconel®
 • Koboltkromlegeringar
  - BioDur® CCM Plus® legering
 • Stellite®

Processuppgifter

S3P-behandlingar innebär diffusion vid låg temperatur av stora mängder kol och/eller kväve i ytan utan att det bildas kromutskiljningar. Inga ytterligare kemiska ämnen som inte redan fanns där före behandlingen introduceras under processen. Det finns ingen risk för delaminering eftersom S3P-processer verken tillför beläggning eller inför sköra faser i materialet.

Kontakta oss för offert