Skyddad härdning

Fördelar Användningsområden Processuppgifter

Skyddad härdning kallas också martensitisk härdning eller seghärdning. Det är en värmebehandling som används för att uppnå hög hårdhet/hållfasthet på stål. Den utgörs av austenitisering, kylning och anlöpning för att bibehålla en anlöpt martensit- eller bainitstruktur.

Fördelar

Det finns flera fördelar med neutral härdning, beroende på typen av stål:

 • Tungt belastade delar kan ges en optimal kombination av hög hållfasthet, tålighet och i förekommande fall temperaturmotstånd
 • Sådana delar kan göras lättare och styvare genom högre hållfasthet
 • Verktyg och formar får det höga slitage- och/eller värmemotstånd som önskas samtidigt som de bibehåller segheten
 • Delar som behöver slipning till hög ytfinhet erhåller önskad maskinbearbetbarhet
 • Om delarna är tillverkade av martensitiskt rostfritt stål, gäller för alla dessa syften att korrosionsmotstånd bara är tillgängligt efter värmebehandlingen

Verktygsstål: de önskade egenskaperna i fråga om hög hårdhet, slitagemotstånd, värmehållfasthet och maskinbearbetbarhet kan bara ges av härdning.

Martensitiskt rostfritt stål: sådana ståltyper får sitt maximala korrosionsmotstånd endast genom härdning.

För alla ståltyper: under formningen av delarna (äger rum före värmebehandlingen) är materialet relativt mjukt och därmed lätt att maskinbearbeta.

Användningsområden

Konstruktionsstål:

 • Mycket belastade delar, som kamaxlar, bärstänger, ramar, gafflar till gaffeltruckar, muttrar och bultar, lyftöglor etc.
 • Liknande delar, avsedda för förhöjda temperaturer
 • Fjädrar av alla slag
 • Verktyg: skärning, pressning, valsning, d.v.s. alla former av både kall- och varmbearbetning 
 • Formar: för skärning, valsning, pressning, smidde, men även formar för gjutning och extrudering av plast och aluminium 
 • Delar av rostfritt stål som behöver högt korrosionsmotstånd (livsmedels- och sjukhusindustrin)

Processuppgifter

De härdningsprocesser som beskrivs här är vanligen neutrala, vilket innebär att den kemiska sammansättningen av stålytan på komponenterna inte är avsedd att ändras under processen.

Direkt kylningshärdning är den vanligaste rutinen för härdning av stål.

 • Det första steget är att värma upp i steg till härdningstemperaturen, som beroende på ståltypen ligger mellan 800 och 1 220 °C. Vid en temperatur mellan 730 och 900 °C (beroende på ståltyp) sker en omvandling av mikrostrukturen till austenit.
 • Det andra momentet är att hålla kvar denna härdande austenitiseringstemperatur för att på samma gång utjämna temperaturen för delarna och omvandla mikrostrukturen till austenit. Obs: detta ger en minskning av den specifika volymen.
 • Det tredje momentet är att kyla delen direkt från austenitiseringstemperaturen i ett kallt kylmedel. Denna typ av kylmedel brukar vara vatten, saltvätska, olja eller högtryckskväve, beroende på ståltypen och delarnas mått. Kylningshastigheten måste vara tillräckligt hög för att hindra materialet från att omvandlas tillbaka till den ursprungliga mjuka strukturen.

Kontakta oss för offert