Nitrokarburering

Fördelar Användningsområden Processuppgifter

Nitrokarburisering är en variant av nitrerprocessen. Det är en termokemisk diffusionsprocess där kväveatomer, kolatomer och i mycket liten mån syreatomer sprids i ytan på komponenten, så att det bildas en föreningszon på ytan och ett diffusionslager. Nitrokarburisering är en variant av nitreringsprocessen med ytligt härdningsskikt. Denna process utförs huvudsakligen för att ge ett slitagemotstånd på ytskiktet och förbättra utmattningshållfastheten.

Fördelar

  • Relativt låg kostnad
  • Hög motståndskraft mot slitage
  • Utmärkt motståndskraft mot repning och nötning
  • Förbättrade Utmattningsegenskaper
  • Avsevärt förbättrat korrosionmotstånd
  • Bra ytfinhet
  • Obetydlig formförändring
  • Förutsägbara tillväxtegenskaper
  • Legeringsersättning – enkla kolstål ersätter låglegerade stål

Användningsområden

Till fördelarna med processen hör möjligheten att härda material som inte är förhärdade, den relativt låga processtemperaturen som gör distorsionen minimal, och den relativt låga kostnaden jämfört med uppkolning eller andra sätthärdningsprocesser.

Typiska branscher:

Olja och gas, ventil, pump, jordbruksutrustning, fordon, pressning, textil, strängpressning och formsprutning samt vapenkomponenter.

Typiska delar:

Olja och gas – kuggdrev och kugghjulsaxlar

Ventilkomponenter – portar, säten, kulor, skaft, reglageventiler

Pumpkomponenter – impellerhöljen, stommar, kolvar, cylindrar

Jordbruksutrustning – komponenter i skördetröskor, separatorer, spannmålshantering, hackkomponenter

Bilindustrin – kuggdrev till dieselmotoroljepumpar, vevaxlar och kamaxlar

Pressning – formar, verktygskomponenter

Textil – spårade trummor

Strängpressning och formsprutning – borrar, valsar, formkomponenter

Vapen –slider på automatiska vapen

Nitrokarburisering kan tillämpas på samma material som vid nitrering, och även på olegerade material, där bra slitagemotstånd och visst förbättrat utmattningsmotstånd behövs till låg kostnad. Det används allmänt till pressning som alternativ till hårdplätering.

Processuppgifter

Nitrokarburisering utförs vid temperaturer under omvandlingstemperaturen och innebär diffusion av kväve och kol i ytan på kolstål för att ge ett något hårdare härdningsskikt och mjuk kärna med ett mycket tunt sammansatt lager på ytan.

Det sammansatta lagret är slitage- och korrosionståligt och ändå inte sprött, till skillnad från dess motsvrighet i nitreringsprocessen. Eftersom det utgör en viktig del av de egenskaper som krävs av processen får den inte tas bort vid efterföljande maskinbearbetning. Under föreningszonen förbättrar det tunna härdningsskiktet avsevärt komponentens utmattningsmotstånd.

Kontakta oss för offert