Corr-I-Dur®

Fördelar Användningsområden Processuppgifter

Corr-I-Dur® är Registrerat varumärke för en termokemisk behandling från Bodycote, där man samtidigt förbättrar korrosionsmotstånd och slitage egenskaper genom att skapa ett lager av en järnnitrid-oxidförening.

Fördelar

Corr-I-Dur® är gynnsamt för komponenter som utsätts för en korrosiv miljö i kombination med slitage. Corr-I-Dur®-behandling är ett mycket framgångsrikt alternativ till hårt krom, kemiskt nickel och olika galvaniska beläggningar genom samtidig förbättring av korrosions- och slitagemotstånd. De har en mycket bra bindning till substratet eftersom de framställs genom en diffusionsprocess.

Användningsområden

Till vanliga användningsområden hör bromskolvar, kulleder, pumphöljen, torkaraxlar, differentialaxlar, omkopplaraxlar, bultar, bussningar och fästdelar för användning till fordon. Även hydrauliska kolvar och höljen och åtskilliga axlar och skaft för allmän industriell användning. I synnerhet påfyllningskammare och gjutformar i aluminiumgjutningsprocesser gynnas av den låga reaktiviteten mellan smält metall och Corr-I-Dur®-ytan.

Corr-I-Dur® kan tillämpas på nästan alla enkla och låglegerade järnhaltiga material, som sätthärdat, ,härbart, kallformat och automatstål.

Kunderna värdesätter Corr-I-Dur® för dess förmåga att ge överlägsna materialegenskaper som slitage- och korrosionsmotstånd i kombination med kostnadseffektiva egenskaper som lätt maskinbearbetning och formning.

Ytans hårdhet ökar med halten av hårda nitridbildande grundämnen som krom, Al, Mo och V. För tunga användningsområden har nitrerat stål bevisat sitt värde genom den höga hårdheten i diffusionszonen.

Verktygsstål med upp till 5 % krom kan normalt behandlas – för högre halter av legeringsämnen kontakta våra specialister.

Corr-I-Dur® rekommenderas inte för sintrat stål med högre porositet resp. låg densitet.

Processuppgifter

Corr-I-Dur® är en kombination av olika termokemiska processmoment i låg temperatur, huvudsakligen gasformig nitrokarburering och oxidering. I processen framställs en föreningszon bestående av tre zoner. Diffusionsskiktet bildar övergången till substratet och består av intermediärt upplösta kväve- och nitridutskiljningar som ökar hårdheten och utmattningshållfastheten hos komponenten. Mot ytan följs den av,föreningszonen,  en karbonitrid som huvudsakligen är av den hexagonala epsilonfasen. Järnoxiden Fe3O4 (magnetit) i den yttre zonen har effekten av ett passivt skikt jämförbart med kromoxiderna på korrosionståligt stål. P.g.a. den mindre metalliska karaktären på det sammansatta lagret med oxid och den höga hårdhetsnötningen, kan slitage genom abrasion, adhesion och nötning minskas avsevärt. Corr-I-Dur® har mycket liten inverkan på komponenters distorsions- och måttförändringar jämfört med sätthärdningsprocesser i högre temperatur.

Kontakta oss för offert