Bodycote plc - link to home page

Naddźwiękowe natryskiwanie płomieniowe HVOF

Korzyści Aplikacje i materiały Dane procesowe

Proces HVOF (High Veloity Oxygen Fuel) jest używany do poprawy lub odtworzenia właściwości lub wymiarów powierzchni elementu. Roztopione lub częściowo roztopione materiały są natryskiwane na powierzchnię za pomocą wysokotemperaturowego strumienia gazu o dużej szybkości ( naddźwiękowej), dając gęstą powłokę, którą można szlifować w celu wykończenia powierzchni na wysoki połysk.

Korzyści

  • Zmniejszone koszty; 
  • Polepszona wydajność; 
  • Polepszone własności elektryczne; 
  • Możliwość pracy elementów w wyższych/niższych temperaturach; 
  • Możliwość pracy elementów w trudnych środowiskach chemicznych; 
  • Przedłużony okres eksploatacji współpracujących elementów

Aplikacje i materiały

Natryskiwanie cieplne jest atrakcyjną techniką powlekania, ponieważ oferuje szeroki wybór materiałów i procesów mających ograniczony wpływ na środowisko w porównaniu z konwencjonalnymi procesami platerowania.

Do materiałów powłokowych nadających się do natryskiwania należą metale, stopy, ceramika, plastiki i materiały kompozytowe. Podłoże na które dana powłoka będzie natryskiwana może być metalowe i niemetalowe. Takie połączenie daje szerokie spektrum możliwości doboru i aplikacji powłok.  

Dane procesowe

Tak, jak w przypadku wszystkich procesów natryskiwania cieplnego, materiał powłoki jest nagrzewany i rozpędzany strumieniem gazu, a następnie trafia na powierzchnię elementu w celu poprawy jego właściwości. W procesie HVOF strumień gazu jest wytwarzany przez mieszanie i zapalanie tlenu i paliwa (gazowego lub płynnego) w komorze spalania, co zapewnia szybki wypływ gazu pod wysokim ciśnieniem przez dyszę. Prędkość strumienia gazu unoszącego cząstki przekracza prędkość dźwięku. Do tego strumienia jest wprowadzany materiał powłoki (np.: w postaci proszku), który jest tam nagrzewany i kierowany na powierzchnię elementu. Natryskiwane cząstki przepływając bardzo szybko przez płomień mniej się nagrzewają przez co zjawisko utleniania i zmian ich składu chemicznego jest ograniczone do minimum. Dzięki temu możliwe jest nakładanie powłok o małej porowatości, niskim utlenieniu i dobrej przyczepności do podłoża.  

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową