Bodycote plc - link to home page

Natryskiwanie płomieniowe

Korzyści Aplikacje i materiały Dane procesowe

Natryskiwanie płomieniowe jest jedną z metod natryskiwania cieplnego stosowane do nanoszenia powłok z różnych materiałów.                

Korzyści

Istnieją szczególne przyczyny, które mogą skłaniać do stosowania natryskiwania płomieniowego:

  • Warunki realizacji procesu wymagają spełnienia najprostszych warunków pracy 
  • Możliwość obróbki dużych i złożonych obszarów (konstrukcje); 
  • Ekonomiczność procesu

Aplikacje i materiały

Natryskiwanie płomieniowe jest szeroko używane tam, gdzie jest wymagana niedroga powłoka i można tolerować niższą jakość. Większość elementów jest natryskiwana ręcznie a metoda znalazła zastosowanie tam gdzie wymagana jest:

  • Ochrona konstrukcji i elementów przed korozją  
  • Regeneracja zużytych wałów w szczególności w obszarach łożysk z takich materiałów, jak stal nierdzewna lub stopy brązu

Uzyskiwane powłoki są porowate i umożliwiają absorpcję smarów do powłoki, co poprawia zachowanie łożyska.

Aluminium, cynk, stal nierdzewna, brąz, stal niskowęglowa, materiały na bazie niklu, molibden.

Dane procesowe

Powłoki natryskiwane płomieniowego oferują niedrogą alternatywę do nakładania powłok metalicznych i ceramicznych w mniej wymagającym środowisku.

Tradycyjne natryskiwanie płomieniowe wykorzystuje ciepło ze spalania paliwa gazowego, zazwyczaj acetylenu lub propanu i tlenu, do roztopienia materiału powłoki. W tym procesie materiał topliwy — zazwyczaj proszek lub drut — jest podawany na podłoże w celu utworzenia powłoki. Ważną role odgrywa tutaj cieplno-chemiczne oddziaływanie płomienia z materiałem natryskiwanym.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową