Bodycote plc - link to home page

Lutowanie indukcyjne

Korzyści Aplikacje i materiały Dane procesowe

Indukcyjne lutowanie twarde odbywa się, gdy co najmniej dwa materiały są łączone razem z użyciem nagrzewania indukcyjnego, które przetapia umieszczone spoiwo nie zmieniając stanu skupienia materiałów spajanych. Podczas nagrzewania indukcyjnego materiały żelazne są szybko nagrzewane polem elektromagnetycznym utworzonym przez prąd zmienny w cewce indukcyjnej.

Korzyści

  • Lutowanie twarde daje projektantom i inżynierom możliwość łączenie prostych lub złożonych elementów.
  • Proces lutowani indukcyjnego jest szybki zapewniając wysoką wydajność produkcyjną części.
  • Umożliwia lutowanie twarde dobrze zdefiniowanych, selektywnych obszarów zaprojektowanej części.

Aplikacje i materiały

Lutowanie indukcyjne ma zastosowanie gdy jedna z łączonych części jest ferromagnetykiem.

Szeroka gama oferowanych współcześnie wzbudników pozwala na aplikację lutowania indukcyjnego w wielu sektorach przemysłu:

  • Przemysł motoryzacyjny
  • Przemysł energetyczny
  • Przemysł lotniczy
  • Przemysł rolniczy

Dane procesowe

Prąd zmienny o średniej lub dużej częstotliwości jest przepuszczany przez cewkę indukcyjną wytwarzając pole magnetyczne wokół cewki. Gdy materiał przewodzący, taki jak stal, jest utrzymywany w środku cewki, pole magnetyczne powoduje przepływ prądu w powierzchni stali, co ją rozgrzewa (indukowanie się prądów wirowych w lutowanych przedmiotach). Trwałe połączenie jest tworzone za pomocą lutu o niższej temperaturze topnienia niż materiał podłoża. Stopione lutowie pod wpływem zjawisk kapilarnych wypełnia szczeliny zaprojektowane pod lutowane złącza zapewniając mocne i szczelne połączenie. 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową