Bodycote plc - link to home page

Lutowanie twarde w atmosferze wodoru

Korzyści Aplikacje i materiały Dane procesowe

Lutowanie twarde w atmosferze wodoru to proces lutowania twardego korzystający z właściwości czyszczących (redukujących) wodoru o wysokiej czystości do poprawy charakterystyk przepływu stopu lutowia. Atmosfera wodorowa redukuje tlenki na powierzchni materiału rodzimego, umożliwiając skuteczniejsze wpływanie (zwilżanie) stopu lutowia w celu utworzenia połączenia lutowanego o dużej spójności.

Korzyści

  • Czystość — redukcja tlenków na powierzchni materiału rodzimego poprawia czystość i integralność połączenia lutowanego.
  • Rozszerzone opcje stopu lutowia i materiału rodzimego — umożliwia używanie stopów lutowia o wysokiej prężności pary i materiałów rodzimych, których nie można lutować w próżni.

Aplikacje i materiały

  • Urządzenia medyczne
  • Urządzenia elektroniczne
  • Części lotnicze (elementy ze stali nierdzewnej po precyzyjnej obróbce skrawaniem)
  • Stopy lutowia o wysokiej prężności par (Cu, Ag itd.)
  • Zespoły części wymagające wysokiej klasy czystości

Lutowanie twarde w atmosferze wodoru można stosować do wielu materiałów, takich jak stal nierdzewna, miedź i niektóre stopy na bazie niklu. Stopów tytanu nie można lutować w atmosferze wodoru. Lutowanie twarde w atmosferze wodoru redukuje tlenki na powierzchni stykowej złącza, co daje czyste połączenie lutowane o dużej spójności, które poprawia charakterystyki pracy wykończonej części. Należy pamiętać, że obecność wodoru jakkolwiek w pewnych sytuacjach pożądana w innych powodująca pewne zagrożenie dla materiału. Mowa o kruchości wodorowej nazywanej niekiedy chorobą wodorową.  

Dane procesowe

Lutowanie twarde w atmosferze wodoru można przeprowadzić w uszczelnionym piecu retortowym lub  piecu taśmowym. W obu typach pieców obrabiana część znajduje się w atmosferze wodoru o dużej czystości (zazwyczaj mającego punkt rosy poniżej minus 15ºC). W miarę nagrzewania zawartości pieca powyżej temperatury likwidusu stopu lutowia atmosfera wodorowa redukuje tlenki występujące na powierzchni materiału rodzimego i poprawia charakterystyki zwilżania i płynięcia stopu lutowia.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową