Bodycote plc - link to home page

Prasowanie izostatyczne na gorąco

Prasowanie izostatyczne na gorąco (Hot Isostatic Pressing - HIP) to także forma pewnej obróbki cieplnej używająca wysokiego ciśnienia do poprawy właściwości materiału. To ciśnienie jest wywołane przez gaz obojętny, zazwyczaj argon. W materiale znajdującym się przez określony czas  w podwyższonej temperaturze i wysokim ciśnieniu zachodzą zjawiska odkształcenia plastycznego, pełzania i dyfuzji. Odlewy do zastosowań na części krytyczne są obrabiane metodą HIP w celu wyeliminowania porowatości wewnętrznej, co pozwala poprawić właściwości mechaniczne dzięki usunięciu defektów. Metoda HIP umożliwia również spajanie lub okładanie, dwóch lub więcej materiałów ze sobą występujących w postaci litej (masywnej) lub proszkowej.            

Metoda HIP jest również ważnym narzędziem w metalurgii proszków. Jest ona używana do przekształcenia proszku w stanie stałym w całkowicie zwarte (zagęszczone) elementy, co daje lepsze właściwości fizyczne niż uzyskiwane za pomocą tradycyjnych technologii topienia lub prasowania i spiekania. Proszek może być umieszczony w ukształtowanej cienkiej blasze metalowej i poddany obróbce HIP w celu uzyskania części o kształcie zbliżonym do wyjściowego.