Bodycote plc - link to home page

Specjalistyczne procesy dla stali nierdzewnych (S3P)

Korzyści Aplikacje i materiały Dane procesowe

Specjalistyczne procesy stali nierdzewnej (Speciality Stainless Steel Processes - S3P) obejmujące technologie Kolsterising® i Nivox®  to unikalne procesy utwardzania powierzchniowego stali austenitycznych, stopów na bazie niklu i stopów kobaltowo-chromowych poprawiające właściwości mechaniczne i tribologiczne materiału  bez pogarszania odporności na korozję.

Korzyści

Części wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej poprawiają swoje właściwości mechaniczne dzięki zastosowaniu procesu S3P powodującego utwardzenie powierzchni austenitycznej stali. We wszystkich procesach S3P odporność korozyjna materiału bazowego nie ulega zmianie przy jednoczesnym poprawieniu odporności na zużycie, wytrzymałości i plastyczności oraz odporność na zacieranie. W miarę postępów dyfuzji w warstwie powierzchniowej powierzchnia nie pęka ani nie odpryskuje, oferując istotne zalety w porównaniu z technologiami powlekania. Procesy S3P A® i Kolsterising® są najnowszymi procesami dedykowanymi dla stali austenitycznej, stali nierdzewnej z rodziny duplex i stopów na bazie niklu. Proces S3P M jest używany do utwardzania stali martenzytycznej i utwardzonej wydzieleniowo stali nierdzewnej.

Korzyści obejmują

 • Zwiększoną twardość powierzchni do 900-1300 HV0.05 (w zależności od materiału bazowego i stanu powierzchni)
 • Poprawnie wybrane i zaprojektowane materiały i części zachowują odporność na korozję
 • Poddane obróbce części zachowują stabilność koloru i wymiarów
 • Brak potrzeby obróbki końcowej
 • Brak ryzyka rozwarstwienia
 • Właściwości paramagnetyczne materiałów austenitycznych pozostają niezmienione po obróbce
 • Eliminacja korozji ciernej i zatarcia
 • Duża odporność na zużycie powierzchniowe, np. podczas przesuwu w połączeniu ze zużyciem ściernym i erozja kawitacyjna

Aplikacje i materiały

Procesy S3P są używane do produktów obecnych na wielu rynkach. Od precyzyjnych narzędzi medycznych do komponentów motoryzacyjnych.

 • Części do urządzeń do produkcji żywności ( np.: na liniach produkcyjnych) mogą, po zastosowaniu procesów S3P, zapewnić skrócone przestoje i oszczędność kosztów
 • Odporność na zużycie bez zacierania zaspokaja wymagania przemysłowych pomp i zaworów 
 • Łączniki, spinacze, które muszą zachować odporność na korozję, zacieranie i zużycie oraz które muszą zapewniać łatwy demontaż
 • Nowe wyzwania związane z oszczędnością paliwa w dzisiejszych zastosowaniach motoryzacyjnych wymagają utwardzonych elementów odpornych na korozję, które się mniej zużywają i zapewniają dłuższy okres eksploatacji części
 • Urządzenia medyczne wymagające większej odporności na zużycie, wytrzymałości zmęczeniowej oraz zachowania twardej, ostrej krawędzi
 • Części i łączniki odporne na zużycie i zadrapania używane w przemyśle okrętowym, które także zachowują wysoką odporność na korozję
 • Wiele z dzisiejszych towarów konsumpcyjnych ze stali nierdzewnej wymagających wytrzymałej, odpornej na zadrapania i zużycie powierzchni

Do wszystkich stali nierdzewnych oraz stopów na bazie niklu i kobaltowo-chromowych można stosować obróbkę za pomocą różnych procesów S3P. Do niektórych typowych przykładów należą:

 • Stal austenityczna
  • AISI 304, 304L, 316, 316L, 904L 
 • Stal martenzytyczna
  • AISI 430, 440
 • Stal nierdzewna duplex 
  • UNS S32205, S32750
 • Stal nierdzewna utwardzona wydzieleniowo
  • PH 17-4, PH 13-8 Mo
 • Stopy na bazie niklu
  • Hastelloy® i Inconel®
 • Stopy kobaltowo-chromowe
  • stop BioDur® CCM Plus® 
 • Stellite®

Dane procesowe

Obróbka S3P obejmuje niskotemperaturową dyfuzję do strefy przypowierzchniowej dużych ilości atomów węgla i/lub azotu bez formowania się wydzieleń związków chromu i zubożenia w ten pierwiastek materiału podłoża na granicach ziaren (brak tworzenia się wytrąceń węglika chromu). W trakcie procesu nie są wprowadzane żadne dodatkowe pierwiastki chemiczne, które już nie występowały przed obróbką. Nie ma ryzyka rozwarstwienia, ponieważ procesy S3P ani nie dodają powłoki, ani nie wprowadzają do materiału fazy kruchej. To czysty proces wytwarzania warstwy dyfuzyjnej.          

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową