Bodycote plc - link to home page

Corr-I-Dur®

Korzyści Aplikacje i materiały Dane procesowe

Corr-I-Dur® to prawnie zastrzeżona obróbka  cieplno-chemiczna firmy Bodycote do jednoczesnego poprawienia odporności na korozję i zużycie dzięki tworzeniu na powierzchni materiału warstw azotko-tlenkowych.

Korzyści

Corr-I-Dur® doskonale nadaje się do elementów podlegających wpływom środowiska korozyjnego w połączeniu ze zużyciem. Jest to dobra alternatywa dla chromowania twardego, niklowania bezprądowego i różnych powłok galwanicznych dzięki jednoczesnemu poprawieniu właściwości dotyczących korozji i zużycia. Warstwy Corr-I-Dur®  są bardzo dobrze związane z podłożem, ponieważ są wytwarzane w procesie dyfuzyjnym. Stosunkowo niska temperatura procesu w wielu przypadkach pozwala przygotować części na końcowy wymiar i klienci mogą po obróbce Corr-I-Dur® pominąć takie dodatkowe kroki, jak szlifowanie i inne zabiegi wykańczające.

Aplikacje i materiały

Do typowych zastosowań procesu należą takie elementy jak tłoczki hamulcowe, przeguby kulowe, osłony pomp, osie wycieraczek, osie mechanizmu różnicowego, wałki przesuwne zmiany biegów, śruby, sworznie, tuleje i elementy złączne do zastosowań motoryzacyjnych. Ponadto tłoki i obudowy hydrauliczne, różne osie i wałki do zastosowań ogólno przemysłowych. Zwłaszcza komory napełniania i kokile aluminiowe skorzystają na niskiej reaktywności między roztopionym metalem i powierzchnią Corr-I-Dur® wytworzoną na pracujących narzędziach. 

Corr-I-Dur® można zastosować praktycznie do wszystkich stali zwykłych i niskostopowych, do utwardzania powierzchniowego, do ulepszania, do formowania na zimno i stali automatowych.

Klienci cenią metodę Corr-I-Dur® za jej możliwość zapewnienia doskonałych właściwości materiału, takich jak odporność na zużycie i korozję, połączonych z oszczędnymi atrybutami, takimi jak łatwa obróbka skrawaniem i formowanie bez konieczności finalnych zabiegów wykańczających.

Twardość powierzchni wzrasta wraz z zawartością pierwiastków azotkotwórczych takich Cr, Al, Mo i V. W zastosowaniach wysoko obciążonych części stale azotowane potwierdzają swoją wartość dzięki dużej twardości w strefie warstwy dyfuzyjnej.

Stale narzędziowe o zawartości do 5% chromu mogą być z powodzeniem poddawane obróbce     Corr-I-Dur® — w przypadku wyższych stężeń pierwiastków stopowych prosimy o skontaktowanie się z naszymi specjalistami.

Corr-I-Dur® nie jest zalecane dla stali spiekanych z większą porowatością przy niższej gęstości.

Dane procesowe

Corr-I-Dur® to połączenie różnych etapów niskotemperaturowego procesu cieplno-chemicznego, głównie gazowego azotonawęglania z następującym utleniania. W trakcie procesu jest tworzona warstwa graniczna mająca trzy główne strefy. Warstwa dyfuzyjna tworzy przejście do podłoża i zawiera międzywęzłowo rozpuszczony azot i wydzielenia azotków zwiększające twardość i wytrzymałość zmęczeniową elementu. Idąc w kierunku powierzchni, napotkamy warstewkę związków, głównie węglikoazotku w heksagonalnej fazie epsilon. W strefie zewnętrznej wytworzony zostaje najbardziej odporny na korozję złożony tlenek żelaza magnetyt (Fe3O4 / FeOxFe2O3) odgrywający rolę warstwy pasywnej porównywalnej z tlenkami chromu na stali odpornej na korozję.

Ze względu na mniej metaliczny charakter tlenku, warstewki związków i wysoką twardość zjawisko zużycia ściernego, adhezji i zatarcia może zostać wyraźnie zmniejszone. Metoda Corr-I-Dur® ma bardzo mały wpływ na odkształcenia i zmiany wymiarów elementów w porównaniu z procesami utwardzania powierzchniowego prowadzonymi w wyższej temperaturze.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową